۱۳۹۷ دوشنبه ۴ تير
اخبار
بدينوسيله ليست اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون 96/10/01 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر پس از بررسي مدارك اوليه داوطلبان به شرح جدول ذيل اعلام مي گردد.
1397/03/30
آدرس:  خيابان امام خميني، نبش امام خميني 46 ،  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
كدپستي : 9916643535  تلفن:  05437213891
دورنگار:05437213308
Email : Irshums@irshums.ac.ir 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal