۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
اخبار
باحضور دكتر اميني فرد رياست دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر و نمايندگان ويژه وزارت بهداشت و درمان زمين بيمارستان 540 تختخوابي ايرانشهر تاييد نهايي و تحويل مدير پروژه گرديد.
1397/05/28
آدرس:  خيابان امام خميني، نبش امام خميني 46 ،  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
كدپستي : 9916643535  تلفن:  05437213891
دورنگار:05437213308
Email : Irshums@irshums.ac.ir 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal