۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
اخبار
اولين جلسه گزارش دهي فصلي مديران شبكه و روساي مراكز بهداشت تابعه دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر با حضورآقاي دكتر اميني فرد رياست محترم دانشكده ،آقاي دكتر دادگرمعاون بهداشتي ، آقاي دكتر اميني معاون توسعه ، معاونين فني و اجرايي و مديران گروههاي بهداشتي برگزار گرديد.
1397/04/25
آدرس:  خيابان امام خميني، نبش امام خميني 46 ،  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
كدپستي : 9916643535  تلفن:  05437213891
دورنگار:05437213308
Email : Irshums@irshums.ac.ir 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal