دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه
سنجه هاي جديد اعتباربخشي در سال 95

رديف

اسم فايل

لينك دانلود

1

فايلهاي آموزشي مادران

دانلود

2

اقدامات امور آزمايشگاهها در برنامه عمليات

دانلود

3

تجهيزات پزشكي و امورات دارويي

دانلود

4

اعتبار 95

دانلود

5

خدمات پرستاري

دانلود

6

مديريت پاراكلنيك

دانلود

7

مديريت راهبري

دانلود

8

مراقبت درمان

دانلود

9

پيشگيري بهداشت

دانلود

10

رعايت حقوق گيرنده خدمت

دانلود

11

بخشنامه هاي سلامت مادران

دانلود

 
تاریخ به روز رسانی: 1395/08/18
تعداد بازدید: 1809
آدرس: خيابان امام خميني - نبش امام خميني 46 - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437213891 | دورنگار :05437213308
ورود اعضاء
بستن
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal