۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
اخبار
پس از پيگيريهاي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر و همچنين همكاري ويژه جناب آقاي دكتر اميني فرد نماينده ارزشمند حوزه انتخابيه ايرانشهر و بنابر درخواست مردم،معتمدين و علما و همچنين قول مساعد وزير گرانقدر بهداشت و درمان در سفر هفته گذشته به ايرانشهر و در تكميل احسان و نعمت مقام عالي وزارت،دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر به دانشگاه علوم پزشكي ارتقا يافت
1397/10/10
کارگاه و همایش
كارگاه دو روزه آموزشي مراقبت تكاملي نوزادان در جهت توانمندسازي پزشكان و پرستاران در مراقبت تكاملي نوزادان در ايرانشهر به كار خود پايان داد.
1397/02/30
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه حضور و غياب (اتوماسيون تردد)
1397/02/16
كارگاه آموزشي ويژه بيماران MS و خانواده بيماران تشكيل شد
1396/03/02
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal