دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تلفن خانه بيمارستان ايران بيمارستان ايران 37212460
دكتر ستوده مدير درمان 37234568 296
آقاي ناصح مدير حوادث و فوريتهاي پزشكي 37232204 295
آقاي دشتبان دبير خانه معاونت درمان 37232207 294
خانم طوقي كارشناس نظارت بر درمان 37231316 293
خانم احمدي كارشناس صدور پروانه 37227946 293
دكتر اميريان رئيس اداره نظارت بر درمان 37232205 292
سركار رحيميان كرشناس بيماريهاي خاص 37232206 291
آقاي بزم آرا منشي دفتر معاونت درمان 37227942 204
سركار خانم كردي مدير پرستاري 37232203 289
سركار خانم بامري مسئول امور مامايي 37221242 288
دكتر حسن بامري رئيس نيروي انساني 37227172 251
مهندس اميري رئيس اداره منابع فيزيكي 37232210 247
واضعه امور عمومي و خدمات 37227720 246
محيد حيدري امور رفاهي دانشگاه 37221241 245
محمد زايي رئيس امور آزمايشگاهها 37227320 244
دكتر اسماعيلي مدير غذا و دارو دانشگاه 37221657 243
علي رضا سجادي مدير هسته گزينش 37227010 242
اعظم بارانزهي دبير تخلفات اداري 37228704 240
ارباب شستان رئيس بازرسي دانشگاه 37232201 234
آقاي بلوچي مسئول امور حقوقي دانشگاه 37231317 232
آقاي نارويي مدير مالي دانشگاه 37227948 230
آقاي ايرندگاني مسئول كارگزيني ستاد 37234572 228
خانم ريگي مسئول دبيرخانه 37227947 227
آقاي آدينه رئيس دفتر رئيس دانشگاه 37231310 224
<<   <  1 2  >   >>  
آدرس: خيابان نور - خيابان پارك شهداي گمنام - دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437227941-2 | دورنگار :05437231310
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal