دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تلفن خانه بيمارستان ايران بيمارستان ايران 37212460

دكتر ستوده مدير درمان 37234568 296

آقاي ناصح مدير حوادث و فوريتهاي پزشكي 37232204 295

آقاي دشتبان دبير خانه معاونت درمان 37232207 294

خانم طوقي كارشناس نظارت بر درمان 37231316 293

خانم احمدي كارشناس صدور پروانه 37227946 293

دكتر اميريان رئيس اداره نظارت بر درمان 37232205 292

سركار رحيميان كرشناس بيماريهاي خاص 37232206 291

آقاي بزم آرا منشي دفتر معاونت درمان 37227942 204

سركار خانم كردي مدير پرستاري 37232203 289

سركار خانم بامري مسئول امور مامايي 37221242 288

دكتر حسن بامري رئيس نيروي انساني 37227172 251

مهندس اميري رئيس اداره منابع فيزيكي 37232210 247

واضعه امور عمومي و خدمات 37227720 246

محيد حيدري امور رفاهي دانشگاه 37221241 245

محمد زايي رئيس امور آزمايشگاهها 37227320 244

دكتر اسماعيلي مدير غذا و دارو دانشگاه 37221657 243

علي رضا سجادي مدير هسته گزينش 37227010 242

اعظم بارانزهي دبير تخلفات اداري 37228704 240

ارباب شستان رئيس بازرسي دانشگاه 37232201 234

آقاي بلوچي مسئول امور حقوقي دانشگاه 37231317 232

آقاي نارويي مدير مالي دانشگاه 37227948 230

آقاي ايرندگاني مسئول كارگزيني ستاد 37234572 228

خانم ريگي مسئول دبيرخانه 37227947 227

آقاي آدينه رئيس دفتر رئيس دانشگاه 37231310 224

<<   <  1 2  >   >>  
آدرس: خيابان نور - خيابان پارك شهداي گمنام - دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437227940-2 | دورنگار :05437231310
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal