دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
خانه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
واضعه امور عمومي و خدمات 37227720 246
مهندس اميري رئيس اداره منابع فيزيكي 37232210 247
منوچهر پرنيان مدير مركز روابط عمومي و اطلاع رساني 05437234569 05437234569 info@irshums.ac.ir
محيد حيدري امور رفاهي دانشگاه 37221241 245
محمدامين رئيسي نيا نماينده سپاس و راهبر پرتال دانشكده 05437228305 05437228305 m.raesinya@irshums.ac.ir
محمد زايي رئيس امور آزمايشگاهها 37227320 244
قاسمي رئيس دفتر 37227943
علي رضا سجادي مدير هسته گزينش 37227010 242
عبدالوهاب درخوش مدير پشتيباني 37222260 219
سيد رضا سجادي حراست 37227945 217
سركار رحيميان كرشناس بيماريهاي خاص 37232206 291
سركار خانم كردي مدير پرستاري 37232203 289
سركار خانم بامري مسئول امور مامايي 37221242 288
دكتر محمد مهران اميني فرد معاون درمان 05437222280 05437222280
دكتر ستوده مدير درمان 37234568 296
دكتر اميريان رئيس اداره نظارت بر درمان 37232205 292
دكتر اسماعيلي مدير غذا و دارو دانشگاه 37221657 243
خانم طوقي كارشناس نظارت بر درمان 37231316 293
خانم ريگي مسئول دبيرخانه 37227947 227
خانم احمدي كارشناس صدور پروانه 37227946 293
ثنا اله دكالي رئيس نيروي انساني 37227172 251
تلفن خانه بيمارستان ايران بيمارستان ايران 37212460
افشين هاشمزهي بودجه 37227944 216
اعظم بارانزهي دبير تخلفات اداري 37228704 240
ارباب شستان رئيس بازرسي دانشگاه 37232201 234
<<   <  1 2  >   >>  
آدرس: خيابان نور - خيابان پارك شهداي گمنام - دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
Email : Irshums@irshums.ac.ir | تلفن :05437227941-2 | دورنگار :05437231310
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by DorsaPortal