۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
مدیر اقتصاد درمان

 نام و نام خانوادگی: بهناز جمالزهی

 
مدرک تحصیلی : کاردان هوشبری
 
سمت : کارشناس مسئول واحد اقتصاد درمان
 
 
1-پیگیری و دریافت تعرفه های درمانی و گلوبال و ابلاغ به بیمارستانها ، مراکز درمانی جهت اجرای صحیح در آن مراکز

2-ابلاغ کتاب ارزش نسبی ویرایش اول و دوم جهت اجرا به بیمارستانهای تابعه

3-نظارت و پیگیری امور قراردادهای بیمه ای ، اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز و تعامل با سازمانهای بیمه گر در زمینه کاهش کسورات و افزایش تعهد آن ها و ارسال به موقع اسناد بیمه ای و دریافت به موقع سهم سازمانهای بیمه گر و همچنین اجرای دستورالعمل ارسال الکترونیکی اسناد بیمه سلامت به استان و هماهنگی جهت برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی نحوه رسیدگی و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی.

4-پیگیری و ثبت اسناد ترافیکی موضوع ماده 92 ، بیماران نیازمند ، سوختگی و ارسال به موقع به وزارت بهداشت و دریافت اعتبارات از وزارتخانه ( از مهر 98 به بعد بر اساس ارسال به سپاس)

5-نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ابلاغی به مراکز

6-نظارت بر ثبت صحیح عملکرد پزشکان و کارکنان در سامانه قاصدک

7-نظارت بر سایت hse و سجاد و ثبت اطلاعات برنامه کاهش فرانشیز ( از تیر 98 به بعد بر اساس ارسال به سپاس )

8-آموزش کارکنان در امور اقتصاد درمان ، بیمه گری ، تعرفه ها و پرداخت عملکردی

9-پیگیری پرداخت هزینه های درمان از بیمه سلامت استان

10- نظارت بر سایت اقتصاد درمان و بررسی ارسال به سپاس بیمارستانها

11-ابلاغ دستور العمل های پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک و اعضاء هیأت علمی شاغل در بیمارستانها و همچنین نسخ بازنگری شده .

12-پیگیری و نظارت بر ثبت اطلاعات خواسته شده در سایت قاصدک جهت برقراری کارانه پرسنل بیمارستانها ( سامانه نرم افزاری پرداخت مبتنی بر عملکرد )

13-شرکت در همایش آموزش دستورالعمل مبتنی بر عملکر د در وزارتخانه و شرکت در همایش های غیر حضوری ( ویدئو کنفرانس در دفتر ریاست )

14-پیگیری و دریافت اعتبارات طرح تحول نظام سلامت بصورت ماهیانه و توزیع بیمارستانی آن

15-نظارت بر هزینه کرد صحیح اعتبارات طرح تحول سلامت در هر بسته خدمتی

16-تهیه مستندات و ارائه اطلاعات به دبیرخانه تحول سلامت در راستای طرح تحول نظام سلامت و برنامه کاهش فرانشیز

17-توزیع اعتبارات اورژانسهای پیش بیمارستانی ، بیماران خاص ، حوادث ترافیکی و سایر ردیف های حمایتی

18-ابلاغ آئین نامه نحوه پرداخت k2 اعضاء هئیت علمی و پزشکان تمام وقت به مراکز درمانی

19-نظارت بر اجرای آئین نامه پرداخت k2

20-اعلام اسامی پزشکان تمام وقت جغرافیایی به کلیه بیمه های پایه استان و شهرستان جهت برقراری حق حرفه ای ( k2 )

21-پیگیری مشکلات his بیمارستان ها و سامانه سپاس و نظارت بر ارسال اطلاعات از طریق سپاس به وزارتخانه

22-پیگیری و رفع خطاهای ارسال اطلاعات به سپاس

23-شرکت در همایش کشوری بررسی چالشهای رسیدگی به اسناد یارانه سلامت

24-بررسی چالشهای رسیدگی به اسناد یارانه سلامت و ارائه عملکرد به وزارتخانه

25-پیگیری عقد قرارداد بیمه های پایه با درمان بسترها

26-آموزش نیروهای مرتبط با سامانه سپاس با همکاری واحد IT دانشکده

27-بازدید از مراکز در راستای طرح تحول نظام سلامت و بسته های خدمتی بخصوص بسته کاهش فرانشیز

28-ابلاغ مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی به بیمارستانها و مراکز درمانی جهت اجرای صحیح دستورالعمل ها

29-پیگیری تعیین ضریب محرومیت شهرستان ها  جهت اعمال در اسناد بستری بیمه ای و مکاتبه با وزارتخانه متبوعه و بیمه ها

30-شرکت در جلسات معاونت درمان و پیگیری موارد خواسته شده تا حصول نتیجه

31-انجام مأموریت های اداری داخل و خارج از استان و شرکت در جلسات داخلی  و بازدید های گروهی

32-هماهنگی وارتباط با واحد بودجه ، مالی و درآمد دانشکده در خصوص اعتبارات ردیفهای حمایتی و تبادل اطلاعات

33-بررسی و رسیدگی به شکایات پرسنل شاغل در بیمارستانها در خصوص پرداخت عملکردی

34- برگزاری جلسات کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد و انعکاس صورتجلسات به وزارتخانه

35 -شرکت در جلسات بحران کرونا و ابلاغ نامه ها و دستورالعمل های مرتبط به بیمارستانها

36- مکاتبه با بیمه های پایه بابت پوشش بیمه ای تختهای ویژه کرونا و تایید نسخ سرپایی به صورت غیر حضوری

37- بارگذاری اطلاعات سامانه عملیاتی واحد هر سه ماه یکبار

 38- اجرای پروژه نسخه نویسی

 


 الکترونیک
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/22
تعداد بازدید:
407
Powered by DorsaPortal