۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
مدیر بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

نام و نام خانوادگی : دکترمحمد معین نوری

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

سمت : رییس مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

شرح وظایف امور بیمارستانها


1 – بررسی نیازهای بیمارستانها به پزشکان متخصص واقدام جهت جذب آنها


2 – جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستانها از نظر ساختمان ، تأسیسات تجهیزات ، تعمیرات اساسی و ... تهیه گزارشات مربوطه جهت مسئولان مربوطه


3- ارزشیابی سالانه مراکز درمانی


4 – بازدیدهای ادواری از مراکز درمانی تایعه وارائه راهکارهای لازم در خصوص فرمت های موجود


5 – بررسی نیازهای آموزشی کارکنان بیمارستانها واقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی بخصوص در زمینه (( ارتقاء مستمر کیفیت ))


6 – بررسی نحوه تخصیص و توزیع نظام نوین در بیمارستانها


7 – بررسی وتعیین واحدهایی که در مراکز درمانی تابعه واگذاری به بخش خصوصی می باشند

8 – ارائه نظرات کارشناسی در خصوص تأسیس ویا توسعه مراکز درمانی


9 – بررسی نحوه عملکرد پزشکان در بیمارستانها


10 – توزیع بودجه های کمکی که از طریق وزارت متبوع تخصیص داده می شود .


11 – بررسی وتعیین تختها و تخصص های مورد نیاز بویژه در زمینه بخش های ویژه


12 – نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب توسط مراکز درمانی خصوصی و دولتی


13 – هماهنگی با سازمانهای بیمه گر در خصوص تعرفه های درمانی


14 – بررسی وارائه نقطه نظرات کارشناسی در مورد تشکیلات سازمانهای

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/05
تعداد بازدید:
305
Powered by DorsaPortal