۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
معاون درمان

نام و نام خانوادگی:دکتر شکراله معشوری     
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
سمت: سرپرست معاونت درمان شرح وظایف:


1-نظارت  بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان و موسسات درمانی تابعه.


2-هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.3-برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیراداری4-  اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی.


5-  برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی پیوند کلیه ، پیوند قرنیه ، پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل های ستاد مرکزی.6-  نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی خصوصی و خیریه.


7-  نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.8-رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات درمانی تابعه.

 

نام و نام خانوادگی:دکتر شکراله معشوری     
مدرک تحصیلی: متخصص رادیولوژی
سمت: سرپرست معاونت درمان شرح وظایف:


1-نظارت  بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان و موسسات درمانی تابعه.


2-هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.3-برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیراداری4-  اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی.


5-  برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی پیوند کلیه ، پیوند قرنیه ، پیوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعل های ستاد مرکزی.6-  نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی خصوصی و خیریه.


7-  نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد بخشها و درمانگاهها.8-رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات درمانی تابعه.

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/11
تعداد بازدید:
4682
Powered by DorsaPortal