۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
مدير درمان

نام : آرش

نام خانوادگی: هویدایی

تحصیلات : پزشک عمومی

سمت : مدیر درمان


شرح وظایف مدیر درمان دانشگاه:


1- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مؤسسات درمانی تابعه

2-مطالعه و بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح کمی و کیفی ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه.

3-شرکت در برنامه های آموزشی و مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی مربوط در حد امکان.

4-ارائه پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص به منظور تسریع،درمان بیماران سرپایی و بستری در واحدهای تابعه و بخش خصوصی.

5-برنامه ریزی جهت توسعه مراکز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی کشور .

6-نظارت و رسیدگی برامور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه و تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای آنان.

7-نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراکز درمانی دولتی و خصوصی و ارائه پیشنهاد به مسئولین مافوق در مورد واقعی نمودن تعرفه ها.

8-برنامه ریزی لازم جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه مراکز درمانی تابعه.

9-ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نحوه مدیریت مراکز درمانی تابعه و برنامه ریزی جهت حل مشکلات آنها .

10-تهیه مقالات علمی وانتشار آنها در مجلات مختلف پزشکی و علمی و معرفی آنها در سمینارها و کنفرانسهای مربوط.

11-نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراکز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی .

12-ارزشیابی عملکرد روسا و مدیران مراکز درمانی تابعه و روسا و معاونین شبکه های بهداشت درمان.

13-پیگیری مسائل و مشکلات درمانی در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها و انعکاس مراتب به وزارت متبوع.

14-شرکت در سمینارهای علمی و کاربردی جهت کسب آخرین دستاوردها در خصوص نحوه اداره مراکز درمانی برای افزایش بهره وری آنان

15-برنامه ریزی و تشکیل جلسات آموزشی برای کارشناسان واحدهای تابعه و اجرای دوره های بازآموزی برای کارکنان مراکز درمانی تابعه

16-تهیه برنامه های آموزشی لازم در زمینه رعایت سطوح ارجاع و موارد مرتبط از طریق رسانه های جمعی و تهیه مقالات و بروشورها برای افزایش آگاهی آحاد جامعه.

17-سرپرستی و نظارت بر فعالیت واحدهای تابعه ستادی و ارزشیابی عملکرد روسای آنان

18-برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات شایسته به ارباب رجوع توسط واحدهای تابعه.

19-ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با کلیه سازمانها و ادارات مرتبط با امر درمان در راستای سیاستهای دانشگاه.

20-انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلا مت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

21-شرکت فعال در دوره های کارآموز ی،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

22-انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/26
تعداد بازدید:
1049
Powered by DorsaPortal