۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه حضور و غياب (اتوماسيون تردد)

بسم الله الرحمن الرحيم

به گزارش خبرگزاري وبدا مورخ 16/2/1397در سالن معاونت آموزشي كارگاه سيستم حضور وغياب برگزار گرديد كه در ابتدا پس از سخنراني مدير محترم آمار و فناوري اطلاعات مبني بر اهميت كنترل و تردد پرسنل ستاد و زير مجموعه مبني بر كارايي و افزايش بهره وري پرسنل در كار همچنين تشريح برنامه هاي آتي حوزه آمار و فناوري اطلاعات صورت گرفت و بعد از آن آموزش كامل سيستم حضور و غياب توسط كارشناس شركت مربوطه براي مديران سيستم حضور و غياب برگزار گرديد.

تاریخ:
1397/02/16
تعداد بازدید:
2561
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal