۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
اطلاعيه *فراخوان شانزدهم اعضاي هيئت علمي
بدينوسيله از كليه متقاضيان جذب اعضاي هيأت علمي در فراخوان شانزدهم دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر درخواست مي شود تصوير كليه مدارك بارگزاري شده در سامانه را حد اكثر تا تاريخ 10/11/98 به آدرس ايرانشهر بلوار بلوچ - معاونت آموزشي - دفتر امور هيأت علمي ارسال نمايند.
تاریخ:
1398/11/05
تعداد بازدید:
1296
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal