بیانیه سطح توافق خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

بیانیه سطح توافق خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


۱- مقدمه

تارنمای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما همشهریان گرامی از طریق پورتال را دارا می باشد. برای ارتباط با هر واحد از پورتال دانشگاه در منوی افقی واحد مورد نظر را انتخاب نمایید . تارنمای دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بصورت تمام وقت در دسترس همشهریان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به عموم اطلاع رسانی خواهد گردید.

۲-هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ، کیفیت تحویل خدمت برای تمامی همشهریان، اساتید و دانشجویان مورد توافق قرار گیرد.

۳-مسئولیت

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اجازه می دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند،مستند می کند.همچنین به صورت شفاف بیان می شود که دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

مسئولیت ارائه خدمت :

فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرمی باشد.

مسئولیت کاربران :

بهره برداری و اعلام مشکلات استفاده از خدمت به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی می باشد.

۴-تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

خدمات اطلاع رسانی: مشاهده اخبار و اطلاعیه های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مناقصه ها و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر و واحدهای تابعه اطلاعات مورد نیاز همشهریان، اساتید و دانشجویان ارائه خدمات به کارکنان و کاربران اعلام تعرفه های درمانی در سال قوانین و مقررات خدمات الکترونیکی میز خدمت (غیرحضوری)

خدمات تعاملی

خدمات مرتبط با همشهریان مانند ثبت نام دانشجویان ، نوبت دهی الکترونیک، رسیدگی به شکایات و ...

دسترس پذیری

این خدمات همواره در دسترس می باشند و موارد احتمالی خروج از دسترس، از طریق این تارنما اطلاع رسانی می گردد.

نگهداری و تغییرات خدمت

در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.

نگهداری و تغییرات خدمت

در صورت نیاز به انجام عملیات تغییر و نگهداری که منجر به عدم دسترسی به خدمت در ساعات مورد نیاز خواهد شد ارائه کننده خدمت مراتب را از قبل با بهره بردار هماهنگ خواهد نمود.

۵-هزینه ها و پرداخت ها

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان در بخش میز خدمت بصورت مجزا برای هر خدمت درج شده است.

۶-دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ29/12/1400و تحت امضای ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اعتبار دارد. این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا 29/12/1400یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G۲G )

۷-خاتمه توافقنامه

در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره برداران تهیه نموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد.

محرمانگی اطلاعات

کلیه اطلاعات بهره برداران از این تارنما محرمانه تلقی شده و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در حفظ آن کوشا خواهد بود.

هدایت به بالای صفحه