معرفی رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس  خانم رضوان جوانمرد رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی خانم رضوان جوانمرد
سمت رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
مدرک تحصیلی فوق لیسانس آموزش
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک bazrasi@irshums.ac.ir
آدرس خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه