۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
اطلاعيه مصاحبه فوريت هاي پزشكي

 

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان رشته هاي شغلي كاردان و كارشناس فوريتهاي پزشكي و كارشناس ارتباطات و عمليات كه در راستاي آزمون استخدامي مورخ 96/10/1 مدارك خود را ارائه نموده اند مي رساند، جهت شركت در مصاحبه تخصصي راس ساعت 8 صبح در تاريخ 97/2/26 با در دست داشتن كارت بيمه و ملي، لباس و كيف ورزشي مناسب به محل استاديوم شهيد چمران ايرانشهر،سالن فوتسال حضور بهم رسانند.
 
لازم به ذكر است از انجام مصاحبه داوطلبان فاقد كارت بيمه ورزشي و كارت ملي جلوگيري خواهد شد.

 

تاریخ:
1397/02/24
تعداد بازدید:
812
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal