۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ فروردين
مناقصه عمومي يك مرحله اي تامين نيروي انساني مراكز و پايگاه هاي جامع سلامت(شهر و حاشيه شهر) معاونت بهداشتي(مركز بهداشت ايرانشهر-شبكه بهداشت چابهار و كنارك)

دانشكده علوم پزشكي و خدماتي بهداشتي و درماني ايرانشهر در نظر دارد تامين نيروي انساني مراكز و پايگاههاي جامع سلامت(شهر و حاشيه شهر)معاونت بهداشتي(مركز بهداشت ايرانشهر-شبكه بهداشت چابهار و كنارك) را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به بخش خصوصي(شركتها واجد الشرايط)طبق اسناد مناقصه واگذار نمايد.

 

متقاضيان واجد الشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از طريق سايت ملي مناقصات به آدرس IETS.MPORG.IRيا سايت دانشكده  يا مراجعه حضوري به آدرس سيستان و بلوچستان-شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني- نبش امام خميني 46 ستاد مركزي دانشكده-دفتر امور حقوقي مراجعه و اسناد را دريافت نمايند.

تاریخ:
1397/07/30
تعداد بازدید:
415
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal