۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته فوريتهاي پزشكي مقطع كارشناسي ناپيوسته 1397

اطلاعيه

ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته فوريتهاي پزشكي مقطع كارشناسي ناپيوسته 1397

زمان ثبت نام :

 چهار شنبه مورخ 97/11/10 ساعت 8 صبح تا 12

مدارك لازم براي ثبت نام

1-      اصل و دو برگ تصوير از تمام صفحات شناسنامه

2-      اصل و دو برگ تصوير از پشت و روي كارت ملي

3-      شش قطعه تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري

4-      وضعيت نظام وظيفه (برادران) مي بايست مطابق با يكي از بندهاي مندرج در صفحه 3 دفترچه شماره يك باشد.

5-      اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع

6-      اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم) : براي آن دسته از پذيرفتگاني كه ارائه اصل يا گواهي مدرك كارداني امكان پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني با محتوي فرم شماره 9 مندرج در دستورالعمل ثبت نامي (ارائه شده به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي) را ارائه نمايندكه در آن قيد شده باشد (( اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد)) . در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ التحصيل نشده باشد ، قبولي وي ((كان لم يكن )) تلقي خواهد شد.

7-      اصل حكم استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمانها و ارگانهاي دولتي ( پذيرفتگان شبانه با استفاده از سهميه كارمندي كارمندان مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).

8-      ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني( : پذيرفتگان داراي مدرك كارداني گروه آموزشي پزشكي پايان طرح نيروي انساني آنان تا تاريخ 31/6/97 و يا 30/11/97 باشد يا گواهي معافيت از خدمت لايحه طرح .

9-      دارندگان مدرك معادل كه ثبت نام و ادامه تحصيل آنها بلا مانع است . ( براساس نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 معاونت محترم آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري ، آن عده از دارندگان مدارك معادل كه در دوره هاي فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وارد شده اند ، مشروط به اينكه برنامه هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري را رعايت كرده باشند، اجازه دارند در آزمونهاي مقاطع بالاتر شركت كنند.

10- موافقت نامه رسمي از محل خدمت مبني بر عدم همزماني و تداخل ادامه تحصيل با ادامه خدمت طرح نيروي انساني

11- مجوز ادامه تحصيل و يا تاييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 

تذكرات مهم :

1-      كليه پذيرفتگان ملزم مي باشند در تاريخ تعيين شده براي ثبت نام به دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي ثبت نام در تاريخ مقرر به منزله انصراف از رشته مربوطه تلقي مي گردد.

2-      پذيرفتگان رشته هاي تحصيلي دوره روزانه اين آزمون ، خواه در دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر ثبت نام نمايند يا ننمايند ، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصيل مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 نمي باشند.

محل ثبت نام : بلوار بلوچ معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر معاونت آموزشي پژوهشي اداره آموزش

تلفن تماس : 05437210483 داخلي 119

تاریخ:
1397/10/23
تعداد بازدید:
240
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal