۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
تمديد و اصلاحيه مناقاصات جديد

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر درنظر دارد اجراي عمليات تكميل بخش سوختگي  و اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا ايرانشهر و تكميل خوابگاه 200 نفر دانشكده پرستاري و مامائي  ايرانشهر و تكميل ساختمان بخش سوختگي و اورژانس بيمارستان امام علي (ع)چابهار  را از طريق مناقصه عمومي ، يك مرحله اي به شركتهاي واجدالشرايط  طبق اسناد مناقصه بشرح ذيل واگذار نمايد 

متقاضيان واجدالشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه ميتوانند از طريق سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس IETS.MPORG.IR يا مراجعه حضوري به آدرس : سيستان و بلوچستان- شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني (ره) نبش امام خميني 46 - ستاد مركزي دانشكده – دفتر اداره منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  اقدام نمايند.

                                     نوع و شماره مناقصه: عمومي ، يك مرحله اي بشرح ذيل : 

                     موضوع مناقصه شماره مناقصه                                                         مبلغ تضين فرايند ارجاع كار
 عمليات تكميل بخش سوختگي  و اورژانس بيمارستان خاتم الانبيا ايرانشهر               97-08-18
 3/600/000/000 ريال
خوابگاه 200 نفره دانشكده پرستاري و مامائي ايرانشهر  97-08-25 2/540/000/000 ريال                     
تكميل ساختمان بخش سوختگي بيمارستان امام علي چابهار                           97-08-20     4/014/000/000ريال                       
 

          - فروش اسناد مناقصه : از  تاريخ  97/08/26  لغايت  97/09/05

- مهلت دريافت پيشنهادات : حداكثر تا ساعت 15:00 مورخ  97/09/19

- جلسه بازگشايي پاكات مناقصه : روز چهار شنبه   راس  ساعت 10:00 صبح مورخ 97/09/20

                      " بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد"

 

-  تاريخ و محل جلسه ويزيت (جلسه توجيحي و پرسش و پاسخ ):شنبه ساعت  10:00 صبح مورخ  97/09/10  دفتر منابع فزيكي و طرحهاي عمراني دانشكده مي باشد.

 

مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار  ميبايست  به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 66352800 نزد بانك رفاه كارگران شعبه خاتم الانبياء (ص) ايرانشهر  يا ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما ( ذي نفع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ) در پاكت الف ارائه گردد.

 

-قيمت اسناد ، نحوه واريز وجه و محل دريافت اسناد مناقصه : جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ  000/000/1ريال(يك ميليون  ريال ) به حساب شماره 2138532636001 نزد بانك رفاه شعبه مركزي درآمد درماني اختصاصي به نام دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر واريز نموده و پس از ارائه اصل رسيد بانكي به دفتر منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند يا از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس IETS.MPORG.IR مراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه لاك و مهر موم شده ،ضميمه نمايند. متذكر مي گردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرارد نمي باشد.

 

- محل تحويل پيشنهادات : شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را درموعد مقرر به نشاني ايرانشهر- بلوار امام خميني-نبش امام خميني  46 ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - دبيرخانه محرمانه واحد حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند.

 

- توجه: به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شماره تماس جهت هماهنگي  05437231317 دفتر امور حقوقي- ساير شرايط در اسناد مناقصه  ذكر گرديده است. 


 جهت دريافت اسناد مناقصه خوابگاه اينجا كليك نماييد.

 

جهت دريافت اسناد مناقصه سوختگي ايرانشهر اينجا كليك نماييد.

 

جهت دريافت اسناد مناقصه سوختگي چابهار اينجا كليك نماييد.

 

 
توجه: اسناد ارزيابي در پاكت  ب1 و اسناد مناقصه در پاكت ب2 قرار گيرند. 

فايل اصلاح شده ارزيابي مناقصه تكميل بخش سوختگي و اورژآنس بيمارستان خاتم الانبياء (ص ) را اينجا دريافتنماييد. 

 توجه: فايل اصلاحيه اسناد مناقصه سوختگي چابهار را اينجا دريافت نماييد.
 
 
تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
392

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal