۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
مناقصه عمومي ،يك مرحله اي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر در نظر دارد احداث 4 مركز خدمات جامع سلامت روستايي و 6 خانه بهداشت و 10 پايگاه اورژانس شهري را از طريق مناقصه عمومي ،يك مرحله اي به شركتهاي واجدالشرايط  طبق اسناد مناقصه بشرح ذيل واگذار نمايد :

 

متقاضيان واجدالشرايط جهت دريافت اسناد مناقصه ميتوانند از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به نشاني www.irshums.ac.ir يا مراجعه حضوري به آدرس : سيستان و بلوچستان- شهرستان ايرانشهر-بلوار امام خميني (ره) نبش امام خميني 46 - ستاد مركزي دانشگاه – دفتر اداره منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  اقدام نمايند.

 

موضوع، مناقصه:خانه بهداشت و مركز خدمات جامع سلامت روستايي و پايگاه اورژانس

 

نوع و شماره مناقصه: عمومي ، يك مرحله اي بشرح ذيل :

 

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار

مركز جامع سلامت روستايي _چاه خدابخش _دلگان

97-11-31

590/000/000 ريال

مركز جامع سلامت روستايي _كهيري -نيكشهر

97-11-32

590/000/000 ريال

مركز جامع سلامت روستايي _دسك-نيكشهر

97-11-33

590/000/000 ريال

مركز جامع سلامت روستايي _حميدوكان-كنارك

97-11-34

590/000/000 ريال

خانه بهداشت كلان ظهور – دلگان

97-11-35

130/000/000 ريال

خانه بهداشت حميد آباد – دلگان

97-11-36

130/000/000 ريال

خانه بهداشت الكداري عثمان آباد –چابهار

97-11-37

130/000/000 ريال

خانه بهداشت پيرانچ – دامن

97-11-38

130/000/000 ريال

خانه بهداشت پاگ –بزمان

97-11-39

130/000/000 ريال

خانه بهداشت سيتل –بزمان

97-11-40

130/000/000 ريال

پايگاه اورژانس 3 شهري –چابهار

97-11-41

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس4 شهري –چابهار

97-11-42

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس شهري –چاهان-نيكشهر

97-11-43

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس شهري –بيردف-كنارك

97-11-44

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس 2 شهري –كنارك

97-11-45

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس شهري –تلنگ –قصرقند

97-11-46

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس شهري –آشار-مهرستان

97-11-47

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس شهري –كزور-سرباز

97-11-48

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس 4شهري –ايرانشهر

97-11-49

80/000/000 ريال

پايگاه اورژانس پل كاسكين –ايرانشهر

97-11-50

80/000/000 ريال

  

-         فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 27/97/11 لغايت 97/12/26

 

                                    تمديد فروش اسناد و دريافت پيشنهادات:97/12/26                                                    

 

-         مهلت دريافت پيشنهادات : حداكثر تا ساعت 15:00 مورخ 97/12/26

 

-         جلسه بازگشايي پاكات مناقصه : روز دو شنبه رأس ساعت 10:00 صبح مورخ 97/12/27

 

" بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد"

 

 

-   تاريخ و محل جلسه ويزيت (جلسه توجيحي و پرسش و پاسخ ):شنبه ساعت 10:00 صبح مورخ 97/12/25 دفتر منابع فزيكي و طرحهاي عمراني دانشگاه مي باشد.

 

مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب سپرده 66352800 نزد بانك رفاه كارگران شعبه خاتم الانبياء (ص) ايرانشهر يا ضمانت نامه بانكي مورد قبول كارفرما ( ذي نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر ) در پاكت الف ارائه گردد.

 

-   قيمت اسناد ، نحوه واريز وجه و محل دريافت اسناد مناقصه : جهت خريد اسناد مناقصه مبلغ 1/000/000ريال(يك ميليون  ريال ) به حساب شماره 2138532636001 نزد بانك رفاه شعبه مركزي درآمد درماني اختصاصي به نام دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر واريز نموده و پس از ارائه اصل رسيد بانكي به دفتر منابع فيزيكي و طرح هاي عمراني  ،اسناد مناقصه را دريافت نمايند يا از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به نشاني www.irshums.ac.irمراجعه و نسبت به دريافت اسناد اقدام نموده و سپس اصل رسيد واريز خريد اسناد مناقصه را در پاكت (الف) كه لاك و مهر موم شده ،ضميمه نمايند. متذكر مي گردد هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرارد نمي باشد.

       

-       محل تحويل پيشنهادات : شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پيشنهادات خود را درموعد مقرر به نشاني ايرانشهر- بلوارامام خميني-نبش امام خميني 46 ستاد مركزي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر - دبيرخانه محرمانه واحد حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند.

                     

-         توجه: به پيشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

شماره تماس جهت هماهنگي 05437214136 دفتر امور حقوقي- ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

 

 جهت دريافت اسناد احداث خانه هاي بهداشت اينجا كليك نماييد.
 جهت دريافت اسناد احداث مراكز جامع سلامت اينجا كليك نماييد.
 جهت دريافت اسناد پايگاه هاي اورژانس اينجا كليك نماييد.

 

 

هزينه چاپ آگهي برعهده برنده مناقصه مي باشد

 
اداره حقوقي و قراردادهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
 
تاریخ:
1397/11/28
تعداد بازدید:
1002

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal