۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
نمودار سازمانی

چارت سازماني دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر
به استناد
«مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با هيأت امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و موسسات وابسته "با اصلاحيه ها و الحاقيه هاي جديد"


تاریخ به روز رسانی:
1396/04/13
تعداد بازدید:
15116
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal