شبکه بهداشت و درمان سرباز
خانه
واحد بهداشت مدارس
الف ) برنامه ريزي : بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واو لويتها تدوين برنامه جامع عملياتي واحد مدارس تعيين شاخص هاي موجود و مورد انتظار مربوط به برنامه مدارس تدوين برنامه سنجش سلامت دانش آموزان پايه اول ابتدائي با همكاري آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتي تدوين برنامه سنجش سلامت دانش آموزان اول دبيرستان با همكاري آموزش و پرورش و معاونت محترم بهداشتي برنامه ريزي جهت آموزش در مدارس تدوين برنامه آهن ياري با همكاري واحد خانواده تدوين برنامه شير شما همكاري واحد بهداشت محيط برنامه ريزي جهت پوشش 100% واكسيناسيون توام دانش آموزان تدوين برنامه بازديد از واحد هاي تحت پوشش تخمين بودجه مورد نياز جهت نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز ب) اقدامات اجرائي : بازديد از واحد هاي تابعه بر اساس برنامه تعييين شده انعقاد قرارداد با بخش خصوصي جهت انجام معاينات دانش آموزان پايه اول ابتدائي و دبيرستان در صورت تامين بودجه تامين تجهيزات مورد نياز ارائه خدمات بهداشتي درماني به گروه هدف (نو جوانان. جوانان ومدارس) نظارت بر انجام معاينات و اجراي برنامه سنجش نظارت بر چگو.نگي اجراي واكسيناسيون نظارت بر اجراي دستورالعملها نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي تعيين مراكز ارجاع و ارجاع دانش آموزان ) بررسي نتايج وتجزيه و تحليل اطلاعات – شاخصها- چك ليستها انجام تحقيقات كار بردي در زمينه سلا مت نو جوانان. جوانان ومدارس ج) انجام هماهنگي ها: ا) برون بخش: هماهنگي با آموزش و پرورش كل استان تهران هماهنگي با آموزش و پرورش مناطق 2و5و6 آموزش و پرورش هماهنگي با آموزش و پرورش استثنائي استان تهران 2) درون بخش : هماهنگي با معاونت بهداشتي در كليه امور جاري هماهنگي با واحد گسترش در تامين نيرو و اجراي برنامه هاي آموزش جهت نيروي مراكز و بهورزان هماهنگي با واحد بيماريها در ارتباط با پديكلوز –تالاسمي –ايدز –هپاتيت و ....... هماهنگي با واحد خانواده در ارتباط با برنامه آهن ياري –تغذيه در مدارس –يد سنجي وگواتر هماهنگي با واحد بهداشت محيط در ارتباط با بازديد هاي بهداشت محيط ، بوفه مدارس ، صدور كارت سلامت بوفه داران هماهنگي با واحد مالي در اختصاص بودجه مربوط به برنامه هاي سلامت در مدارس د) آموزش : آموزش بدو خدمت كليه نيروهاي طرحي ، رسمي ، قراردادي آموزش پزشكان و نيروهاي طرف قرارداد آموزش به رابطان مدارس در ارتباط با آخزين دستورالعملها و موضوعات بهداشتي جهت حساس نمودن آنها و ايجاد نگرش و توانمند سازي آنان در برگزاري جلسات آموزشي براي دانش آموزان و اولياي مدرسه و اولياي دانش آموزان شرح وظيفه رابط بهداشت مدارس در مركز بهداشتي درماني 1- تشكيل و تكميل پرونده بهداشتي مدرسه براي كليه مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه. 2- انجام ارزيابي هاي مقدماتي دانش آموزان پايه هاي اول ابتدايي و اول راهنمايي و اول متوسطه بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموز و دستورالعملها. 3- نظارت و هماهنگي در اجراي واكسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدايي و اول متوسطه و برنامه ريزي جهت پوشش كامل آنها. 4- بيماريابي و ارجاع دانش آموزان بيمار به مراكز بهداشتي درماني و پيگيري موارد ارجاع. 5- همكاري با كاردان يا كارشناس بهداشت محيط در نظارت بر وضعيت بهداشت محيط مدارس، بوفه مدارس و صدور كارت تندرستي جهت خدمه و بوفه داران. 6- همكاري و هماهنگي در امر آموزش بهداشت جهت دانش آموزان، والدين، معلمين وكاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي نسبت به فعاليتهاي ويژه بهداشتي جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان. 7- همكاري و هماهنگي درون بخش و برون بخش به مناسبتهاي خاص بهداشتي (هفته سلامت، روز هواي پاك، هفته بهداشت روان، ايدز و ...... ) 8- همكاري در اجراي طرحهاي عملياتي در مدارس (واكسيناسيون هپاتيت B، آهن ياري، يد سنجي، شير مدرسه، آنفلوانزا، ، مدارس مروج سلامت). 9- نظارت بر نحوه فعاليت بهورزان در خانه هاي بهداشت و مدارس (در مراكز روستائي). 10-جمع آوري، جمع بندي، تجزيه و تحليل آمار و ارسال بموقع آن به مركز بهداشت شهرستان. 11-اجراي ضوابط، استاندارد ها و دستور العملهاي ابلاغي. 12-شناخت مسائل و مشكلات منطقه در زمينه بهداشت مدارس و همكاري در جهت رفع آنها . 13-بررسي و تعيين الويتها و نيازهاي آموزشي گروه هدف. 14-تعيين شاخصهاي جمعيتي دانش آموزان مدارس تحت پوشش مركز بهداشتي درماني. 15-تنظيم جدول زمانبندي فعاليتهاي بهداشت مدارس (معاينات دانش آموزي، آموزش گروههاي هدف، بازديد بهداشت محيط و ..... ) 16-هماهنگي و پيگيري اجراي معاينات و آموزشهاي دهان و دندان بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي. 17-هماهنگي و پيگيري در اجراي برنامه كنترل پديكوزيس دانش آموزان. 18-مشاركت در انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان و جوانان مدارس 19-برنامه ريزي ، مشاركت و نظارت بر اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه در مدارس ( از قبيل شير –آهن ياري –پايش يد و....) 20-هماهنگي با واحد بهداشت محيط در بررسي وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس 21-برنامه ريزي و نظارت بر حسن مراقبتهاي دانش آموزان و پيگيري موارد ارجاع 22-هماهنگي و همكاري با اداره آموزش و پرورش منطقه 23-تهيه و تدوين و ارائه متون و رسانه و مدولهاي علمي و آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف
تاریخ به روز رسانی: 1394/07/11
تعداد بازدید: 1439
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
ورود اعضاء
بستن
Powered by DorsaPortal