۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
رسالت معاونت بهداشتي

رسالت معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

 

معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر با بهره مندي از شاخص هاي مطلوب بهداشتي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، اصل پاسخگويي، حرمت به كرامت انساني و در نظر گرفتن انسان سالم بعنوان محور توسعه پايدار بي وقفه تلاش مي كند.

 

اين معاونت با بهره گيري از علم و خلاقيت نيروهاي متعهد و فن آوري موجود در حيطه مسئوليت خود از طريق برنامه ريزي، جلب مشاركت مردم و تقويت همكاري درون بخشي و برون بخشي و با تأكيد براصول مشتري محوري و قانون مداري مي خواهد با ارائه خدمات بهداشتي درماني براي آحاد مردم به ويژه اقشار محروم و آسيب پذير سبب تأمين حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي گردد.

 

برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني يكي از حقوق مسلم خردي و اجتماعي است. در اصول 3، 39 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با الهام از تعاليم و احكام دين مبين اسلام، بر ضرورت تأمين بهداشت درمان بعنوان نيازهاي اساسي مردم تأكيد شده است.

 

طراحان برنامه توسعه اقتصادي و فرهنگي نظام يكي از هدف ها و سياست هاي اساسي توسعه كشور را تأمين خدمات بهداشتي و درماني قرار داده اند در اين برنامه به تقدم بهداشت بر درمان تأكيد شده است.

 

معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ايرانشهر در نظر دارد با ارتقاء سلامت خانواده، جوانان پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي شايع واگيردار و غيرواگيردار، محيط كار و بهره گيري از آموزش بهداشت عمومي، تحقيقات كاربردي، جلب مشاركت مردمي و هماهنگي هاي بين بخشي، سلامت جسمي، رواني و اجتماعي آحاد جامعه را از طريق دسترسي به خدمات بهداشتي درماني و داروهاي اساسي در راستاي كسب رضايت مردم تأمين نمايد.

معاونت بهداشتي در حال حاضر با 6 مركزبهداشت، 5 مركز شهري، 14 مركزخدمات جامع سلامت شهري روستايي، 101 مركز خدمات جامع سلامت روستايي، 19 پايگاه بهداشتي ضميمه، 7 پايگاه بهداشتي غير ضميمه، 536 خانه بهداشت، 13 تسهيلات زايماني، 3 مركز آموزش بهورزي ارائه خدمات مي نمايد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/02
تعداد بازدید:
601
Powered by DorsaPortal