۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
كارشناس سلامت روان

نام و نام خانوادگي: نوريه آبرود

تحصيلات: ارشد

سمت: كارشناس سلامت روان

 

 

شرح وظايف 

 

*جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مركز يا شبكه بهداشت

 

*نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

 

*تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

 
*انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان
 
*مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان
 
*ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها
 
*تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان
 
*تشكيل كميته بهداشت روان
 

*برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

 

*نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

 
*ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت
 
*شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
1423
Powered by DorsaPortal