۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
كارشناس سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگي: سعيده هاشم زهي

سمت: كارشناس سلامت دهان و دندان

تلفن: 37225570

.....................................................................................................

شرح وظايف

 

تهيه و جمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، استانداردها و ارائه آنها

جمع آوري داده ها، آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول  

تهيه پيش نويس برنامه هاي عملياتي بر اساس اولويتها و استراتژيها

نظارت، پايش و ارزشيابي از نحوه ارائه خدمات  

تهيه ، تدوين و ارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي مورد نياز گروههاي هدف و اطلاع رساني عمومي

آموزش بهداشت دهان و دندان پرسنل تحت پوشش

همكاري برون بخشي با سازمان آموزش و پرورش جهت اجراي طرح ها

همكاري در انجام طرحهاي تحقيقاتي

بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها

برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان

برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

نظارت وپايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني

نظارت و ارزشيابي نيروهاي شاغل در واحدهاي تحت پوشش

پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت 

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح"سنجش سلامت دهان ودندان كودكان پايه اول دبستان"

برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح كشوري"پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان6-14و 3-6 از طريق فلورايد تراپي"

هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش

تشكيل وشركت دركميته طرح تحول سلامت دهان و دندان

بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

انجام هماهنگي هاي درون بخش
انجام ساير وظايف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود .
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
959
Powered by DorsaPortal