خبر فوری:
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
معرفی
حوزه رياست
معاونتها
دانشكده ها
شبكه ها
بيمارستان ها
عكس و رسانه
تكريم ارباب رجوع
نظام پيشنهادات
شماره تلفن ها
ارتباط با ما
Collapse منو اصلي جديدمنو اصلي جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی </span>معرفی
معرفی ریاست دانشگاه
سیاست‌های کلی سلامت
اهداف سازمانی
درباره دانشگاه
نمودار سازمانی
شورای فناوری اطلاعات دانشگاه
بیانیه حریم خصوصی دانشگاه
بیانیه توافق سطح خدمات
راهبرد مشارکت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه ریاست </span> حوزه ریاست
معرفی دفتر ریاست
مرکز مدیریت حراست
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت هسته گزینش
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
اداره پرستاري
دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
اداره مشارکت های اجتماعی
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشکده ها</span> دانشکده ها
دانشکده پزشکی
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
دانشکده پرستاری چابهار
دانشکده بهداشت و پیرا پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها </span>شبکه ها
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
شبكه بهداشت و درمان سرباز
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
شبكه بهداشت و درمان بمپور
مركز بهداشت فنوج
مركز بهداشت ايرانشهر
مركز بهداشت دلگان
مركز بهداشت قصر قند
مركز بهداشت مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان ها</span>بیمارستان ها
بيمارستان ايران
بيمارستان خاتم الانبياء
بيمارستان ولايت
بيمارستان 22 بهمن
بيمارستان امام علي(ع)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
میز خدمت الکترونیک
تکریم ارباب رجوع
نظام پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت
سکوی رایزنی دیجیتال دانشگاه
تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات
ارسال شکایات شما
ارتباط با مدیران
ثبت نام دانشجو خارجی
Collapse منو اصلي جديد _11منو اصلي جديد _11
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی </span>معرفی
معرفی ریاست دانشگاه
سیاست‌های کلی سلامت
اهداف سازمانی
درباره دانشگاه
نمودار سازمانی
شورای فناوری اطلاعات دانشگاه
بیانیه حریم خصوصی دانشگاه
بیانیه توافق سطح خدمات
راهبرد مشارکت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> حوزه ریاست </span> حوزه ریاست
معرفی دفتر ریاست
مرکز مدیریت حراست
روابط عمومی
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت هسته گزینش
اداره بازرسي ،ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات
اداره پرستاري
دبیرخانه هیات امناء و امور شوراها
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> معاونتها</span> معاونتها
معاونت بهداشت
معاونت درمان
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت غذا و دارو
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  دانشکده ها</span> دانشکده ها
دانشکده پزشکی
گروه مامائي
گروه پرستاري
گروه فوريت هاي پزشكي
مجتمع آموزش عالي سلامت نيكشهر
مجتمع آموزش عالي سلامت چابهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها </span>شبکه ها
شبكه بهداشت و درمان نيكشهر
شبكه بهداشت و درمان سرباز
شبكه بهداشت و درمان چابهار
شبكه بهداشت و درمان كنارك
شبكه بهداشت و درمان بمپور
مركز بهداشت فنوج
مركز بهداشت ايرانشهر
مركز بهداشت دلگان
مركز بهداشت قصر قند
مركز بهداشت مهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیمارستان ها</span>بیمارستان ها
بيمارستان ايران
بيمارستان خاتم الانبياء
بيمارستان ولايت
بيمارستان 22 بهمن
بيمارستان امام علي(ع)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دولت و مردم</span>دولت و مردم
میز خدمت الکترونیک
تکریم ارباب رجوع
نظام پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمت
سکوی رایزنی دیجیتال دانشگاه
تحلیل نظرات مردمی روی پیش نویس های قوانین و مقررات
ارسال شکایات شما
ارتباط با مدیران
Collapse منو بالامنو بالا
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
نقشه سايتPowered by DorsaPortal