۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
منابع الكترونيكي
Collapse منو جدید آموزشمنو جدید آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزشي</span>معاونت آموزشي
معرفي معاون آموزشي
مسئول دفتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مداوم( CME )</span>آموزش مداوم( CME )
کارگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
منشور اخلاقي
قوانين و مقررات طرح تكريم
اعتبار بخشي و بهبود كيفيت
امور اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش کل</span>آموزش کل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزشي</span>مديريت آموزشي
معرفي مدير آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره آموزش</span>اداره آموزش
معرفي مسئول آموزش
معرفي كاركنان آموزش
فرم هاي آموزشي
فرايند هاي آموزشي
آيين نامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره دانش آموختگان ومشمولين</span>اداره دانش آموختگان ومشمولين
معرفي
شرح وظايف
اداره پذیرش و ثبت نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> امور هیئت علمی</span> امور هیئت علمی
واحد ترفیع
واحد حق التدریس
واحد بورسیه
کمیته منتخب ارتقاء اعضای هیات علمی
واحدجذب
کمیته HSR
تحصیلات تکمیلی
آموزش بین الملل
سند توسعه آموزش دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده بهداشت</span>دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار</span>گروه مهندسی بهداشت حرفه ایی و ایمنی کار
تاريخچه
مدیریت گروه
وظايف مدير گروه
اعضاي هيات علمي
کارشناسان گروه و آزمایشگاه
آیین نامه های آموزشی و دستورالعمل ها
آرایش ترمی و دروس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه های گروه</span>آزمایشگاه های گروه
آزمایشگاه عوامل فیزیکی
آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی
آزمایشگاه ایمنی
آزمایشگاه ارگونومی
برنامه امتحانات ترم
دستورالعمل های ایمنی آزمایشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مهندسی بهداشت محیط</span>گروه مهندسی بهداشت محیط
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی بهداشت عمومی</span>کارشناسی بهداشت عمومی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
آرايش ترمي دوره كارشناسي
دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری و مامایی</span>دانشکده پرستاری و مامایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پرستاری</span>گروه پرستاری
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
آئين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مامایی</span>گروه مامایی
مدیرگروه مامایی
فرم ها و فرآیندها
برنامه هاي آموزشي
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه تکنولوژِی  اطاق عمل</span>گروه تکنولوژِی اطاق عمل
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
اعضاي هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی</span>گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی
مدیرگروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
آرایش ترمی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
اعضاي هيات علمي
EDO دفتر توسعه آموزش
اعضای هیئت علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پزشکی</span>دانشکده پزشکی
گروه علوم پایه
گروه علوم بالینی
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها</span>آئین نامه ها
آئین نامه دوره دکتری عمومی
کوریکولوم پزشکی
منابع آزمون جامع علوم پایه
بلوک بندی پزشکی ترم2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پیراپزشکی</span>دانشکده پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه علوم آزمایشگاهی</span>گروه علوم آزمایشگاهی
مدير گروه
معرفی گروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه آموزشی
كوريكولوم رشته علوم آزمايشگاهي
اعضاء هيات علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هوشبری</span>گروه هوشبری
معرفی گروه
مدیرگروه
چارت و برنامه درسی
فرم ها و فرآیندها
برنامه درسی رشته هوشبری
جدول ترم بندی دروس مقطع کارشناسی رشته هوشبری
اعضای هیات علمی گروه هوشبری
اعضای هیئت علمی
EDO دفتر توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پردیس علوم پزشکی چابهار</span>پردیس علوم پزشکی چابهار
گروه بهداشت
گروه پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر</span>مجتمع آموزش عالی سلامت نیکشهر
گروه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز مطالعات و توسعه  ( EDC)</span>مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مرکز مطالعات و توسعه  ( EDC)</span>مدیریت مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت</span>مدیریت
معرفی مدیریت
شرح وظایف
اعضای مرکز
برنامه های راهبردی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز EDO ,EDU تابعه</span>مراکز EDO ,EDU تابعه
بیمارستان ها
دانشکده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته دانشجویی توسعه آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته دانش پژوهی</span>کمیته دانش پژوهی
معرفی
برنامه عملیاتی
اعضا کمیته
سامانه فعالیت نوآورانه
فرم ها
آیین نامه ها و فرم ها
جشنواره شهیدمطهری
مرکر آزمون
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعداد درخشان</span>استعداد درخشان
معرفي واحد
مسئول و كارشناس واحد
عملكرد واحد
آيين نامه ها
ارزشیابی آموزش
ارزيابي دروني
هماهنگی دفاترEDU,EDO
مرکز مهارت های بالینی
المپياد علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توانمندسازي اعضاي هيات علمي</span>توانمندسازي اعضاي هيات علمي
مسئول وكارشناس واحد
نياز سنجي كارگاه هاي آموزشي
كارگاه هاي آموزشي
برنامه ريزي درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه طرح تحول</span>دبیرخانه طرح تحول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته هاي طرح تحول و نوآوري</span>بسته هاي طرح تحول و نوآوري
معرفي واحد
عملكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای دبیرخانه</span>اعضای دبیرخانه
توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی
ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی
توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی
توسعه و آموزش مجازی در علوم پزشکی
اعتلای اخلاق حرفه ای
بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
اعتباربخشی برنامه ها، بیمارستانهای آموزشی
اعتباربخشی برنامه ها، موسسه ای
ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز آموزشی درمانی</span>مراکز آموزشی درمانی
بیمارستان ایران
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان امام علی (ع)
بیمارستان 22 بهمن
بیمارستان روانپزشکی شفا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش مجازی و الکترونیک (VEC)</span>آموزش مجازی و الکترونیک (VEC)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی واحد مجازی</span>معرفی واحد مجازی
مسئول واحد
کارشناس تولید محتوا
کارشناس سامانه اسکای روم
تاریخچه مرکز
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
SKY ROOM
سامانه نوید
عملکرد واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و آیین نامه ها</span>قوانین و آیین نامه ها
طرح درس آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">الگوریتم حل مشکل در سامانه نوید</span>الگوریتم حل مشکل در سامانه نوید
نسخه دانشجو
نسخه مدرس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دروس</span>طرح دروس
دانشکده بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
پردیس علوم پزشکی چابهار
قوانین بارگذاری محتوا در سامانه نوید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نرم افزار ها</span>نرم افزار ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزار های اسکرین ریکوردر</span>دانلود نرم افزار های اسکرین ریکوردر
snagit
Camtasia Studio
دانلود نرم افزار کم کردن حجم
دانلود نرم افزار storyline
افزونه Ispring برای پاورپوینت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و محتواها</span>آموزش و محتواها
تولید محتوای آرمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه و وبینارها</span>کارگاه و وبینارها
برنامه کارگاه ها
کارگاه ها و وبینار
اخبار و اطلاعیه های سامانه نوید
سامانه نوید
ارتباط با ما
Collapse منو اصلی معاونت آموزشیمنو اصلی معاونت آموزشی
دفتر معاونت آموزش
معاونت فرهنگي دانشجويي
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پرستاری و مامایی
گروه فوريت هاي پزشكي
دانشکده بهداشت
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پزشکی
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse آيتم هاي پوستهآيتم هاي پوسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي</span>معاونت آموزش، تحقيقات و دانشجويي
همكاران
معاون آموزشي،تحقيقات و دانشجويي
مركز آموزش مداوم علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
اداره مشاوره
واحد علم سنجي اعضاي هيئت علمي
نيروي انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت آموزش و تحقيقات </span> مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
توسعه فناوري سلامت
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
امور پژوهشي و ارزيابي تحقيقات
آئین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی
اداره خدمات آموزشي
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> مديريت دانشجويي و فرهنگي </span> مديريت دانشجويي و فرهنگي
معاونت فرهنگي دانشجويي
اداره رفاه
كارشناس تغذيه
كارشناس امور خوابگاه ها
كارشناس امور فرهنگي و فوق برنامه
كارشناس امور پژوهشي (قرآن و عترت)
مربيان تربيت بدني
انواع وام
تعهد محضری
صدور تسویه حساب صندوق رفاه
لينك هاي ويژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علم سنجي</span>علم سنجي
فايل هاي آموزشي
ليست مجلات نمايه شده در پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر
تماس با ما
لينك هاي مفيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره مشاوره</span>اداره مشاوره
فصل نامه پيام مشاور
تست ها
آئين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي</span>دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي
استانداردهاي اعتباربخشي موسسه اي
تماس با ما
لينك هاي ويژه علم سنجي
Collapse منو علم سنجيمنو علم سنجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي واحد</span>معرفي واحد
معرفي واحد علم سنجي
معرفي مسئول واحد
معرفي همكاران
اهداف علم سجي
شرح وظايف
شاخص هاي علم سنجي
آئين نامه ها و فرم ها
كتب و مقالات
ارزشيابي دانش آموختگان
فايل هاي آموزشي
ارائه بازخورد
تماس باما
Collapse منو تحول و نورآوریمنو تحول و نورآوری
خانه
معرفي
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ها
بسته هاي تحول و نوآوري
لينك ها
تماس باما
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
نقشه سايت
ليست كارگاه ها
آموزش ها
اطلاعيه هاPowered by DorsaPortal