۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ بهمن
اخبار
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر در نظر دارد احداث 4 مركز خدمات جامع سلامت روستايي و 6 خانه بهداشت و 10 پايگاه اورژانس شهري را از طريق مناقصه عمومي ،يك مرحله اي به شركتهاي واجدالشرايط طبق اسناد مناقصه بشرح ذيل واگذار نمايد :
1397/11/28
کارگاه و همایش
كارگاه دو روزه آموزشي مراقبت تكاملي نوزادان در جهت توانمندسازي پزشكان و پرستاران در مراقبت تكاملي نوزادان در ايرانشهر به كار خود پايان داد.
1397/02/30
برگزاري كارگاه آموزشي سامانه حضور و غياب (اتوماسيون تردد)
1397/02/16
كارگاه آموزشي ويژه بيماران MS و خانواده بيماران تشكيل شد
1396/03/02
طراحي و راه اندازي شده در مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر
Powered by ITM
Powered by DorsaPortal