۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن
شرح وظایف

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

1- هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه، مطابق با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی

2- سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3- هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4- سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهییادگیری

5- هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

6- هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7- سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8- هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

9- هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10- هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

11- نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12- ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

13- ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14- شرکت درجلسات، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/21
تعداد بازدید:
138
Powered by DorsaPortal