۱۴۰۱ بيست و دوم مرداد
اهداف و وظایف

مرکز امور هیأت علمی فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز امور هیات علمی

Academic Affairs center

(A.A.C)

معرفی مدیریت:

نگاه ویژه به نیروی انسانی متعهد و توانمند خصوصا در حوزه ی هیات علمی یکی از ارکان مهم توسعه و بالندگی دانشگاه محسوب می شود؛در همین راستا و به منظور ضرورت تجمیع امور هیات علمی و مدیریت عالی آن ،حوزه ی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اقدام به تشکیل مرکز امور هیات علمی نمود.

رسالت مرکز:

ماموریت مرکز ،مدیریت عالی و یکپارچه کلیه ی امور مرتبط با اعضای هیات علمی اعم  از امور استخدامی ،پرسنلی ،رفاهی و ... به منظور تسهیل  و نیل به امر ارتقاء کمی و کیفی وظایف هفت گانه ی (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی، فعالیت های اجرایی و مدیریتی ، ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و ارتقاء سلامت و فعالیت های تخصصی در خارج از موسسه) هیات علمی و ارائه خدماتی جهت وصول به اهداف دانشگاه است.

مهمترین اهداف:

- سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی(در راستای وظایف هفت گانه)

- شناسایی ، برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات کارشناسی شده به هیات امناء دانشگاه جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات متقابل دانشگاه و اعضای هیات علمی.

- تهیه ی پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیات علمی و تشکیل پرونده ی الکترونیکی در راستای سامان بخشیدن به گزارشها و آمارهای مورد نیاز.

- شناسایی نیاز ها در زمینه های مرتبط با امور رفاهی و پیش بینی راهکار های اجرایی جهت پاسخگویی به نیاز های اعضای هیات علمی.

- اطلاع رسانی جامع به اعضای هیات علمی در خصوص آخرین تغییرات آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

- نظارت بر روند پیگیری پرونده ها ی ارتقاء اعضای هیات علمی جهت ارائه به هیات ممیزه دانشگاه.

- ساماندهی و نظارت در امور مرتبط با فراخوآن جذب هیات علمی(نیازسنجی، تنظیم آگهی، جذب و به کارگیری)

-هماهنگی بین بخشی با سایر مراکزدرون دانشگاهی و برون دانشگاهی در جهت یکپارچه سازی تعامل اعضای هیات علمی با این مراکز.

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/04
تعداد بازدید:
9125
Powered by DorsaPortal