۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
کارشناسان آموزشی آمورش کل

نام و نام خانوادگی:سیده فلورا حبیبی

تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: کارشناس اموزش کل دانشگاه
تلفن:05437210483
 داخلی: 119

 
 

نام و نام خانوادگی:مریم خاشی ناصری

تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: کارشناس اموزش کل دانشگاه
تلفن:05437210483
 داخلی: 119
 maryam.naseri366@gmail.com:Email

نام و نام خانوادگی:نورجهان استادی

تحصیلات: کارشناس مهندسی کامپیوتر
سمت: کارشناس اموزش کل دانشگاه

تلفن: 05437210483

داخلی:119

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
3182
Powered by DorsaPortal