۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
شرح وظايف

معاونت آموزشي دانشگاه عهده دار انجام و نظارت ستادي كليه امور آموزشي دانشگاه مي باشد كه عمده ترين وظايف آن به شرح زير است:


- 1 برنامه ريزي، تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و ارايه خط مشي سياست هاي آموزشي به هيأت رئيسه دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب

- 2 مطالعه و بررسي آيين نامه هاي آموزشي و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي عالي برنامه ريزي براي باز نگري و بهبود آنها

- 3 ارزشيابي و ارزيابي مستمر وضعيت دانشجويان و مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفت هاي علمي و عملي آنان و ارائه گزارشات لازم به رئيس دانشگاه

-4 رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغيير يا توسعه آنها

- 5 بررسي و اظهارنظر در خصوص راه اندازي رشته ها و گروه هاي آموزشي جديد مصوب و نيز دوره هاي جديد تحصيلات تكميلي دانشگاه متناسب با نياز

- 6 بررسي و اظهارنظر در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد غيرمصوب و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها

-7 برنامه ريزي براي دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان به منظور استفاده هرچه بهتر از آيين نامه مربوط

-8 همكاري با وزارت متبوع درخصوص برگزاري آزمون هاي متمركز سراسري از جمله علوم پايه، پيش كارورزي، پذيرش دستيار، كارشناس ارشد.

 -9 نظارت بر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي و اداره كل آموزش در جهت اجراي برنامه هاي آموزشي، و ارتقاء كيفيت آموزش

-10 تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا

-11 تشكيل كميسيون نقل وانتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن

-12 نظارت بر دايره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات

-13 برقراري ارتباط با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات دانشجويي و آموزشي و همچنين دانش آموختگان

-14 انجام تمهيدات لازم جهت برگزاري آزمون هاي دكتري تخصصي، كارشناسي ارشد ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته، علوم پزشكي (پرستاري و مامايي) و كارشناسي ناپيوسته و بررسي و انجام مكاتبات لازم جهت پذيرفته

-15 انجام امور مربوط به آزمون هاي ارتقاء و گواهينامه تخصصي، دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي

-16 بررسي پرونده دانش آموختگان در مقاطع دكتري تخصصي، دكتري حرفه اي، كارشناسي ارشد، كارشناسي ناپيوسته و پيوسته و كارداني رشته هاي تحصيلي كه در اين دانشگاه موجود مي باشد. پاسخ به هرگونه مكاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهاي دولتي و موسسات آموزشي داخل و خارج از كشوربراساس مقررات آموزشي

-17 بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف و اعلام نتيجه ارزيابي ها جهت بهبود كيفيت آموزشي و ارائه آن به شوراي دانشگاه

-18 بررسي متون جزوه ها وكتب ارائه شده از جانب اعضاي هيأت علمي به لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه

-19 بررسي و تاييد صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تاييد گروه آموزشي ذي ربط از طريق رئيس دانشكده به شوراي ارجاع شود

-20 نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي، از طريق دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه

-21 حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه، از طريق اعمال نظارت مستقيم بر كار آنها و نيز ايجاد هماهنگي بين آن واحدها

-22 اصلاح روش هاي كيفيتي تدريس و فراهم نمودن زمينه مناسب به منظور ايجاد خلاقيت و نوآوري در آموزش

-23 استفاده از نرم افزارهاي جديد و پيشرفته رايانه اي در فرآيندهاي آموزشي

-24 برگزاري كارگاه هاي آموزشي متناسب با نياز اساتيد

-25 نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه

-26 ايجاد زمينه رشد و توسعه انفورماتيك و خدمات رايانه اي امور آموزشي جهت پيشبرد اهداف آموزشي

-27 مكانيزه نمودن فعاليت هاي خدمات آموزشي در حوزه ستادي و دانشكده هاي تابعه

-28 فراهم نمودن نيازهاي سخت افزاري در گروه هاي آموزشي دانشكده هاي تابعه جهت استفاده از نرم افزارهاي اختصاصي و دسترسي به اينترنت و ساير بانكهاي اطلاعاتي مرتبط

-29 انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با نيازهاي علمي پزشكي و اقتصادي كشور

-30 ارتقاي دانش و مهارت هاي اعضاي محترم هيأت علمي با برگزاري كارگاه هاي متعدد روش تدريس، روش تحقيق، ارزشيابي، طب باليني، TQM

- 31 اعزام اعضاي هيأت علمي به بورس هاي داخل و خارج از كشور جهت تقويت بنيه علمي كادر آموزشي و اصلاح هرم مرتبه علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه

-32 برنامه ريزي و نظارت بر امور تحصيلات تكميلي و دوره اي كوتاه مدت آموزشي دانشگاه

-33 برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت گروه هاي مختلف باليني به منظور توسعه و بازنگري طراحي آموزش باليني

-34 دستور تهيه تقويم آموزشي دانشگاه و ابلاغ آن به دانشكده ها و تهيه برنامه آموزشي در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري پيراپزشكي و پرستاري و تاييد آن توسط وزارتخانه

-35 مطالعه و اتخاذ تصميم در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي دانشگاه و پيشنهاد اصول اجرايي در اين زمينه

-36 هدايت و نظارت بر شوراي آموزشي، شوراي بورس، شوراي تحصيلات تكميلي، كميته تخصصي، هيأت مميزه، كميسيون موارد خاص، ستاد شاهد و ايثارگر و شوراي آموزش مداوم دانشگاه

-37 فعاليت در شوراهاي دانشگاه (هيأت رئيسه، شوراي دانشگاه، شوراي پژوهشي، شوراي انتشارات و و ) ،... كميته هاي مختلف دانشگاه (ارتقاي كيفيت، مرگ و مير مادران و ...)

-38 اتخاذ تصميم در مورد طرح تمام وقتي اعضاي هيأت علمي آموزشي و كاركنان دانشگاه

-39 تعيين وظايف هيأت علمي و هماهنگ ساختن زمان تدريس و تحقيق و خدمات در دانشگاه

-40 ايجاد و گسترش آموزش مبتني بر تحقيق و انعطاف پذير

-41 تهيه و تدوين اجراي طرح هاي تربيت مدرس متناسب با نياز

-42 هدايت و نظارت و تصويب عناوين رساله هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و بالاتر

-43 تعريف فرايندي فعاليت هاي آموزشي در جهت شفاف سازي اين فعاليت ها

-44 راهنمايي و ارايه مشاوره به دانشجويان

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
8296
Powered by DorsaPortal