۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن
اعضاي هيات علمي

شيوا پژمان خواه

مدرك تحصيلي: دكتري پرستاري

رتبه علمي: استاديار

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09122980866

ايميل:


معصومه شهنوازي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري، گرايش داخلي- جراحي

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09151992373

ايميل: mshahnavazi1392@gmail.coim


نسترن حيدري خياط

مدرك تحصيلي: دكتري پرستاري

رتبه علمي: استاديار

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09330415616

ايميل: n.hkhayat@gmail.com


زهرا رهدار

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري، گرايش داخلي-جراحي

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09010225459

ايميل: z.rahdar.1234@gmail.com

 

نظر قنبرزهي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري، گرايش داخلي-جراحي

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09151401536

ايميل: n.ghanbarzahi@yahoo.com
 

فاطمه ريگي

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد پرستاري، گرايش داخلي-جراحي

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09151911799

ايميل: f.rigi2011@gmail.com


زهرا ابراهيمي ريگي

مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتري پرستاري

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09357311689

ايميل: ebrahimihahareh@gmail.com


فاطمه دربان

مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتري پرستاري

رتبه علمي: مربي

آدرس: ايرانشهر، دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر

تلفن: 09357311689

ايميل : fatemehdarban@yahoo.com

 


تاریخ به روز رسانی:
1398/09/09
تعداد بازدید:
4821
Powered by DorsaPortal