۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
آزمايشگاه عوامل فيزيكي

آزمايشگاه عوامل فيزيكي:

اين آزمايشگاه كه با آزمايشگاه عوامل شيميايي مي باشد داراي وسعتي به ابعاد 72 متر مربع و مجهز به تجهيزات اوليه آزمايشگاهي و ميزهاي آزمايشگاهي مي باشد. اين آزمايشگاه داراي فضاي آموزشي ، پروژكتور و سيستم صوتي و تصويري جهت مباحث تئوري و موضعات آزمايشگاهي نيز مي باشد.

هدف از راه اندازي آزمايشگاه عوامل فيزيكي:

هدف ازاين آزمايشگاه افزايش توان علمي دانشجويان مهندسي بهداشت حرفه اي در زمينه شناسايي، ارزيابي، اندازه گيري و كنترل عوامل فيزيكي زيان آورمحيط كار

در اين آزمايشگاه دانشجويان با وسايل و تجهيزات اندازه گيري عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار آشنا شده و نحوه به كار گيري و استفاده از اين تجهيزات را به طور آكادميك و علمي فرا مي گيرند. در اين آزمايشگاه همچنين  نحوه اندازه گيري عوامل مختلف زيان آور فيزيكي مانند صدا و ارتعاش، شرايط جوي محيط كار ، پرتوها و روشنايي در محيط هاي شغلي  به دانشجويان آموزش داده مي شود.

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل فيزيكي-استرس حرارتي

رديف

توضيحات دستگاه

عكس دستگاه

1

نام دستگاه:

سرعت سنج جريان هوا

مدل:

LV-110

 كشور سازنده:

KIMOفرانسه

تعداد: 1

 

2

نام دستگاه:

ترمومتر دوليزره

مدل:

KIRAY

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 1

 

3

نام دستگاه:

WBGT متر

مدل:

WB-20SD

كشور سازنده:

PCE آلمان

تعداد: 1

 

4

نام دستگاه:

دماسنج كاتاي ساده و نقره اندود

مدل:

CASSELA

 كشور سازنده:

انگلستان

تعداد: 2

 

5

نام دستگاه:

رطوبت سنج چرخان

مدل:

-

كشور سازنده:

TIS ايران

تعداد: 3

 

6

نام دستگاه:

رطوبت سنج تر و خشك طبيعي

مدل:

-

كشور سازنده:

ZEAL انگلستان

تعداد: 5

 

7

نام دستگاه:

ديتالاگر دما رطوبت فشار و CO2

مدل:

KCC320

 كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 1

 

8

نام دستگاه:

رطوبت سنج و فشار سنج

مدل:

PHB-318

كشور سازنده:

تايوان

تعداد: 1

 

9

نام دستگاه:

ماسنج گوي سان و بولتزبال

مدل:

-

كشور سازنده:

TIS ايران

تعداد: 5

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل فيزيكي-پرتوها

10

نام دستگاه:

دستگاه اندازه گيري مادون قرمز

 

مدل:

EC1

 كشور سازنده:

Hagner سوئد

تعداد: 2

 

11

نام دستگاه:

دستگاه سنجش ميدان الكترومغناطيس

مدل:

EMF823

كشور سازنده:

PCE آلمان

تعداد: 1

 

12

نام دستگاه:

دستگاه سنجش UV

مدل:

EC1-UV

كشور سازنده:

Hagner سوئد

تعداد: 2

 

13

نام دستگاه:

دستگاه سنجش ميدان مغناطيسي

 

مدل:

TM-192

 كشور سازنده:

TENMARS تايوان

تعداد: 1

 

14

نام دستگاه:

دوزيمتر محيطي سنجش تشعشعات ايكسو گاما

مدل:

Inspector

كشور سازنده:

SE international آمريكا

تعداد: 1

 

15

نام دستگاه:

دستگاه سنجش ميدان الكتريكي

مدل:

EM29

كشور سازنده:

PCE آلمان

تعداد: 1

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل فيزيكي-روشنايي

16

نام دستگاه:

سنجش درخشنگي و روشنايي

 

مدل:

EC1

 كشور سازنده:

Hagner سوئد

تعداد: 2

 

17

نام دستگاه:

سنجش روشنايي(لوكس متر)

مدل:

EC1

كشور سازنده:

Hagner سوئد

تعداد: 2

 

تجهيزات آزمايشگاه عوامل فيزيكي-صدا و ارتعاش

18

نام دستگاه:

دوزيمتر صداي B&K

مدل:

4445

 كشور سازنده:

انگلستان

تعداد: 1

 

19

نام دستگاه:

كاليبراتور صداسنج

مدل:

TM-100

كشور سازنده:

Tenmars تايوان

تعداد: 1

 

20

نام دستگاه:

دستگاه سنجش صدا بدون آناليزور

مدل:

Db100

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 1

 

21

نام دستگاه:

صدا سنج آناليزور دار به همراه كاليبراتور

 

مدل:

SVAN971

 كشور سازنده:

Sevantek  آمريكا - لهستان

تعداد: 1

 

22

نام دستگاه:

دوزيمتر صدا

مدل:

Castle - sound

كشور سازنده:

انگلستان

تعداد: 1

 

23

نام دستگاه:

صداسنج آناليزوردار

مدل:

Db300

كشور سازنده:

KIMO فرانسه

تعداد: 1

 

24

نام دستگاه:

ارتعاش سنج تمام بدن

 

مدل:

EHCIEO-Castle

 كشور سازنده:

Castle انگلستان

تعداد: 1

 

25

نام دستگاه:

اديومتر mevox

مدل:

SA900

كشور سازنده:

MELTON ايران

تعداد: 1

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/24
تعداد بازدید:
6381
Powered by DorsaPortal