۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
لينك هاي مهم در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي

انجمن ملي حفاظت در برابر حريق

www.nfpa.org

سازمان بين المللي كار

www.ilo.org

فصلنامه بهداشت و ايمني محيط كار

http://jhsw.tums.ac.ir

مديرت HSE شركت ملي نفت ا يران

http://hse.nioc.ir/Portal/Home

دفتر سلامت و محيط كار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

http://markazsalamat.behdasht.gov.ir

سايت مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين سايت عناويني چون مخاطرات در شيمي،خطرات صنايع،خطرات بيولوژيكي واطلاعات ارگونوميكي وجود دارد.

http://www.npchse.net

 

http://www.croetweb.com

شركت بين المللي آتلانتا به ارائه مطالبي درباره استانداردهاي مربوط به محيط زيست،سلامتي وبهداشت،ايمني وكيفيت پرداخته ونيز نرم افزارهايي در زمينه اجراي سيستم هاي مديريتي ارائه مي دهد

http://www.solutionfoundry.com

پژوهشگاه اطلاعات ومدارك علمي ايران 

http://www.irandoc.ac.ir

سازمان جهاني بهداشت

http://www.who.int/en

سايت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي 

http://dme.hbi.ir

اداره ايمني و بهداشت شغلي آمريكا

http://www.ohsonline.com

انجمن ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا

http://www.ccohs.ca

انجمن بهداشت حرفه اي انگلستان

http://www.bohs.org.standardtemplet.aspx

انجمن بهداشت صنعتي  آمريكا

http://www.aiha.org

انجمن دولتي متخصصان بهداشت صنعتي آمريكا

http://www.zums.ac.ir

انستيتو ملي ايمني وبهداشت شغلي

http://www.cdc.gov/niosh

سايت خطرات شغلي

http://www.occupational

شعبه اي از اداره ايمني و بهداشت شغلي

http://www.orosha.org

مديريت ايمني وبهداشت انگلستان

http://www.hse.gov.uk

مركز كنترل بيماريها

http://www.cdc.gov

بهداشت حرفه اي سازمان جهاني بهداشت 

http://www.who.int/topics/occupational_health/en

انجمن علمي بهداشت كارايران-بهداشت حرفه اي 

http://www.ioha.ir 

كنفرانس آمريكايي بهداشت صنعتي

http://www.acgih.org

انيستيتو ملي استاندارد آمريكا

http://www.ansi.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/07
تعداد بازدید:
7042
Powered by DorsaPortal