۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين
معرفي مدير آموزشي

دكتر آرزو پيرك

مرتبه علمي :  استاد يار

مدرك تحصيلي :  دكتراي تخصصي

تخصص :   بهداشت بارداري

شماره تماس :   05437210483

پست الكترونيكي : pirak.arezoo@yahoo.com

دانلود فايل رزمه    FA    EN 


 شرح وظايف

* مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفت هاي علمي و عملي آنان

* تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي دانشگاهي با همكاري شوراي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب
* رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشكده ها و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها
* نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنها 
* نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و گواهي مدارك تحصيلي
* نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه
* تهيه و تنظيم امار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح
* نظارت بر امور انتقال و ميهماني دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده
* برقراري ارتباط با ساير دانشگاه ها و موسسات آموزشي به منظور مبادلات دانشجويي و آموزشي 
* تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشگاه جهت تصويب 
* ايجاد و حفظ هماهنگي ميان دانشكده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعاليت هاي خدمات آموزشي 
* ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي ادرات تابعه 
* مسوليت در كميسيون موارد خاص دانشگاه
* كنترل كار ادرات تابعه ، پذيرش و ميهماني و نقل و انتقال دانشجو ، امور اداري و تحصيلي، مشمولين   و موارد خاص امور فارغ التحصيلان و آمار و خدمات رايانه اي از طريق اعمال نظارت بر كار آنها
* نظارت بر اجراي آئين نامه ، مقررات خدمات آموزشي دانشكده ها و واحد هاي تابعه 
* نظارت بر كليه فعاليت هاي   واحد خدمات ماشيني اعم از صدور كارت دانشجويي ، كارنامه ترمي، ليست نمرات ، ليست حضور و غياب 
* نظارت بر دبيرخانه شوراي آموزشي دانشگاه و تدوين مصوبات آن شورا و نظارت بر اجراي آن

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/30
تعداد بازدید:
8224
Powered by DorsaPortal