۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر
شرح وظايف

شرح وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي


 

1- هدايت، هماهنگي، اجراء و نظارت بر تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي با تاكيد بر پاسخگو بودن آنها به نيازهاي سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختيارات دانشگاه، مطابق با ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي

2- سازماندهي، برنامه ريزي، اجراء و نظارت بر ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

3- هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي نوين آموزشي و ارزشيابي براي توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش دانشگاه

4- سازماندهي، اجراء و نظارت بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي و فرايندهاي ياددهييادگيري

5- هدايت و نظارت بر فرايندهاي ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي آزمونها

6- هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزشي مراكز مهارت هاي باليني دانشگاه

7- سازماندهي و نظارت بر فرايند هاي شناسايي، جذب و بهره وري استعدادهاي درخشان

8- هدايت، تصويب، تامين بودجه و نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

9- هدايت و نظارت بر برنامه هاي آموزش از راه دور و الكترونيكي دانشگاه

10- هدايت، هماهنگي، تسهيل، نظارت و ارزيابي فعاليت هاي دانش پژوهي بر اساس آئين نامه مربوطه

11- نظارت بر عملكرد و هماهنگ نمودن فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش تابعه

12- ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشي دانشگاه به مراجع ذيربط

13- ارائه مشاوره در طراحي و ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه

14- شركت درجلسات، شوراها و كميته ها بر اساس ضوابط و مقررات
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/21
تعداد بازدید:
5609
Powered by DorsaPortal