خبر فوری:
مدیریت هسته گزینش

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر داراي دفتر نمايندگي هسته گزينش در حوزه علوم پزشكي ايرانشهرمي باشد برخي از مهمترين وظايف هسته هاي گزينش شامل انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش مي باشد. صدور رأي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هيأت منصوب مي شوند انجام  مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است .

اين هسته شامل :

1-  كميته ارزيابي گزينش : مطالعه دقيق پرونده ها و اظهار نظر بدوي و نهايي در مورد آنها ، تشخيص انجام مصاحبه و يا تحقيقات مجدد وبررسي مجدد و نهايتاً صدور رأي باتوجه به جميع جوانب پرونده اعم از نمره هاي علمي اخذ شده توسط داوطلب در آزمون ومحتويات پرونده   در سه بعد اخلاقي ،‌اجتماعي و سياسي را بر عهده دارد.

2-  امور عمومي و تشكيل پرونده : انجام كليه امور مربوط به امور اداري پرونده ها و پاسخگويي به مراجعين را انجام مي دهند.

3-  اداره امتحانات و مصاحبه :

وظايف :

*تهيه وتنظيم تست هاي عقيدتي،سياسي،اخلاقي،علمي وتخصصي موردلزوم جهت برگزاري امتحانات كتبي

*برگزاري امتحانات كتبي مربوط به گزينش داوطلبين باهمكاري واحدذيربط

*تصحيح اوراق امتحانات كتبي مربوط به گزينش واعلام نتيجه آن

*ثبت سؤالات بعمل آمده ازداوطلبين وپاسخ آنهادرفرم مربوطه

4-   اداره تحقيقات و ارزيابي :

وظايف :

*انجام تحقيقات لازم درزمينه عقيدتي،اخلاقي،سياسي داوطلبين ورودبه دستگاه متبوع

*مراجعه به ارگانها،نهادهاومنابع موردوثوق جهت بررسي زيرنظرمسئول ذيربط

*تحويل فرمهاي تحقيق شده داوطلبين به مسئول مربوطه

*ثبت بررسي هاي بعمل آمده از داوطلبين برروي فرم مربوط به تحقيق مي باشد

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/10
تعداد بازدید:
16914
Powered by DorsaPortal