خبر فوری:
معاون تحقیقات و فناوری

 

مـعاون تـحـقیقات و فـنـاوری دانـشـگاه

 


                                                                                                                                         

دکـتر عباس بلوچی

اسـتادیار گـروه پرستاری

       

 

تـلفن دفتر :    37213328 - 054

دورنـــگار :    37213328 054

 شـرح وظایف:

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/01
تعداد بازدید:
1862
Powered by DorsaPortal