خبر فوری:
معاون تحقیقات و فناوری

 

مـعاون تـحـقیقات و فـنـاوری دانـشـگاه


                                                                                                                                         

 

دکـتر فـاطمه آذرکیش

اسـتادیار گـروه مـامـایی

azarkish2005@yahoo.com

 

سوابق آموزشی پژوهشی: CV     

 

 

تـلفن دفتر :    37213328 - 054

دورنـــگار :    37213328 054

 شـرح وظایف:

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/24
تعداد بازدید:
1167
Powered by DorsaPortal