خبر فوری:
معرفی مدیر تحقیقات و فناوری

مـدیر تـحـقیقات و فـنـاوری دانـشـگاه


 

 


 سرکار خانم دکتر فرزانه فرجی شهریور

استادیار گروه فیزیولوژی

Faraji_farzaneh@yahoo.com

سوابق آموزشی پژوهشی: CVتـلفن دفتر :    37213328 - 054

دورنـــگار :    37213328 -054

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/24
تعداد بازدید:
1465
Powered by DorsaPortal