۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
اخبار
راهنمای پوشش حرفه ای فراگیران در بیمارستان ایران
1399/05/04
برگزاری کمیته اعتباربخشی آموزش پزشکی باحضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی
1400/03/09
بازدید معاون آموزشی دکتر موذنی، رییس دانشکده پزشکی دکتر پیک فلک از دانشکده پزشکی
1400/09/01
نشست تیم ارزیابی بیرونی با دانشجویان رشته ی پزشکی
1400/11/06
جلسه ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی توسط تیم ارزیاب وزارت از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر برگزار شد
1400/11/06
Powered by DorsaPortal