۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
اخبار
راهنمای پوشش حرفه ای فراگیران در بیمارستان ایران
1399/05/04
اولین جلسه کمیته علمی پژوهشی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ایرانشهر
1401/04/01
اولین کمیته برگزاری آزمون پایان ترم برای هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری آزمون های پایان ترم دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در تاریخ 1401/04/07تشکیل شد.
1401/04/07
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی با موضوع بررسی اثر کوئرستین لیپوزومال در بهبود عملکرد سلول های نورونی از طریق پلاریزاسیون ماکروفاژهای M1/M2 در موش های صحرایی نر مدل هانتینگتون، مجری های طرح توسط خانم دکتر فرزانه فرجی شهریور و
1401/04/08
عالم همه قطره و دریاست حسین خوبان همه بنده و مولاست حسین ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) تسلیت باد.
1401/05/10
Powered by DorsaPortal