معرفی رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس  خانم  مریک رس مدیریت هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی خانم مریم رس
سمت مدیر هسته گزینش دانشگاه
مدرک تحصیلی فوق لیسانس روانشناسی عمومی
شماره تماس 05437213891
پست الکترونیک gozinesh@irshums.ac.ir
آدرس خیابان نور کوچه مسجد نور جنب مرکز بهداشت ایرانشهر
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه