معرفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

عکس دکتر عباس بلوچی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر


اطلاعات مدیران دستگاه
نام و نام خانوادگی دکتر عباس بلوچی
سمت سرپرست دانشگاه
مدرک تحصیلی هیئت علمی ، دکترای پرستاری
شماره تماس 05437210483
پست الکترونیک dr.baloochi@irshums.ac.ir
آدرس نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
وقت ملاقات روزهای سه شنبه

هدایت به بالای صفحه