شنبه 29 اردیبهشت 1403 ساعت 11:11:05
العربیه English

جهش تولید با مشارکت مردم

ارتباط با مدیران دانشگاه

نام واحد سرپرست / رئیس واحد شماره تماس پست الکترونیک آدرس
ریاست دانشگاه دکتر صالح الدین بویا 05437213892 dr.booya@irshums.ac.ir خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
معاونت توسعه مدیریت و منابع دکتر عبدالعزیز جمشید زهی 05437213892 dr.jamshedzahi@irshums.ac.ir خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46 رو برو ساختمان دادگستری
معاونت آموزشی دکتر عبدالرضا ناروئی پور 05437210485 education@irshums.ac.ir نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
معاونت بهداشتی دکتر فیض الرحمن رسولی زاده 05437226463 dr.Rasoulizadeh@irshums.ac.ir خیابان نور خیابان بهداشت جنب مرکز انتقال خون و پارک شهداء
معاونت درمان دکتر مهدی زادمهر 05437232916 darman@irshums.ac.ir خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
معاونت غذا و دارو دکتر اسماعیل اسماعیلی 05437221377 fod@irshums.ac.ir خیابان بلوچ - روبروی اورژانس خاتم (ص)
معاونت تحقیقات و فناوری دکترعباس بلوچی 05437210483 dr.baloochi@irshums.ac.ir نبش خیابان بلوچ و خیابان دکترفاطمی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دکتر نسترن حیدری خیاط 05437210483 dr.khayat@irshums.ac.ir خیابان الزهرا کوچه الزهرا 2
تنظیمات قالب