یکشنبه 13 اسفند 1402 ساعت 09:20:43
العربیه English

مهار تورم، رشد تولید

 

پل های ارتباطی دانشگاه

 

تلفن 05437213891
نمابر 05437213891
کد پستی 9916643535
پست الکترونیک info@irshums.ac.ir
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست pishkhan.irshums.ac.ir:8080
آدرس ایرانشهر خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46

 

 

تنظیمات قالب