جمعه 22 تیر 1403 ساعت 23:50:29
العربیه English

جهش تولید با مشارکت مردم

 

پل های ارتباطی دانشگاه

 

تلفن 05437213891
نمابر 05437213891
کد پستی 9916643535
پست الکترونیک info@irshums.ac.ir
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست pishkhan.irshums.ac.ir:8080
آدرس ایرانشهر خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 46

 

 

تنظیمات قالب