شنبه 23 تیر 1403 ساعت 01:08:18
العربیه English

جهش تولید با مشارکت مردم

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر یکی از مراکز آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهر ایرانشهر است. این دانشگاه با جمعیتی 1.328.363 نفر در وسعت 88.349 هزار کیلومتر مربع شامل شهرستان‌های ایرانشهر، دلگان، سرباز، دشتیاری، راسک ،چابهار، مهرستان فنوج، قصرقند، کنارک و نیکشهر ،زرآباد ،لاشار و بمپور خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در دو بخش بهداشت با 136 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و 520 خانه بهداشت دولتی و بخش درمان با 90 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای و 10 بیمارستان مشغول به ارائه خدمات است.

 

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از دیدگاه آمار و ارقام

 

شهرستان جمعیت وسعت تعداد بیمارستان تعداد خانه بهداشت تعداد مراکز خدمات جامع سلامت تعداد پایگاه اورژانس
ایرانشهر 235101 16648 3 47 20 18
چابهار 242887 2475 1 46 15 9
نیکشهر 126073 10823 1 67 17 9
راسک 115326 5168 1 38 10 5
سرباز 90714 5400 0 67 11 6
بمپور 72758 3483 0 20 8 4
کنارک 80481 5829 1 21 7 5
دلگان 87456 11534 1 51 9 7
فنوج 58621 4084 1 26 6 3
قصرقند 70693 5395 0 30 8 4
دشتیاری 98625 5244 0 34 8 7
مهرستان 92285 6419 1 37 9 6
لاشار 38068 2707 0 22 6 3
زرآباد 23765 3140 0 18 3 3
جمع کل 1432853 88439 9 524 137 89تنظیمات قالب