جمعه 22 تیر 1403 ساعت 23:48:47
العربیه English

جهش تولید با مشارکت مردم

لیست اخبار صفحه :1
اصلاحیه اطلاعیه پذیرش دانش آموز در هنرستان های بهیاری1403

اصلاحیه اطلاعیه پذیرش دانش آموز در هنرستان های بهیاری1403

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر از بین برادران و خواهران واجدالشرایط برای سال تحصیلی 1403-1404 پس از برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه ، جهت هر یک از هنرستانهای بهیاری دخترانه و پسرانه ایرانشهر و چابهار دانش آموز پذیرش می نماید .

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری مرداد ماه سال 1403

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری مرداد ماه سال 1403

به این وسیله به اطالع داوطلبان گرامی میرساند آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی،خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یا سوج، زنجان، مازندران و یزد در تاریخ 11/05/1403 برگزار خواهد شد. لذا داوطلبان محترم میتوانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir از تاریخ 1403/03/30 لغایت 1403/04/03 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. (شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به آزمون فوق متعاقبا" اعالم میگردد.)

اطلاعیه جذب نیروی علوم آزمایشگاهی

اطلاعیه جذب نیروی علوم آزمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ، معاونت بهداشتی دانشگاه در نظر دارد جهت تکمیل کادر شبکه آزمایشگاه های حوزه بهداشتی ، اقدام به جذب نیروی علوم آزمایشگاهی در قالب قرارداد بیمه روستایی به شرح جدول ذیل نماید .

مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/07/28 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/07/28 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

مصاحبه تخصصی (تست بدنی) پذیرفته شده گان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 28/07/1402 در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

اطلاعیه شروع ارزیابی تکمیلی و مصاحبه عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

    تنظیمات قالب